آرمان تحقق شهر بدون مانع

مفاهیم و معیارهای مناسب سازی در ساختمانهای دولتی و عمومی

مفاهیم و معیارهای مناسب سازی در ساختمانهای دولتی و عمومی

سطح شیبدار

 • حداکثر شیب رمپ 8درصد با عرض 120 سانتیمتر
 • پیش بینی پاگرد در سطوح شیبدار بالاتر از 10متر
 • تعبیه حداقل عرض 150 سانتی متری در سطح شیبدار دارای پیچ
 • نصب میله دستگرد در دو طرف سطوح شیب دار با ارتفاع 80 سانتی متر ، قطر 5/3 سانتی متر و حداقل فاصله میله و دیوار 4 سانتی متر
 • مسقف و غیر لغزنده بودن سطح شیب دار

آسانسور

 • حداقل ابعاد فضای آسانسور 140*110 سانتی متر
 • پیش بینی دگمه های کنترل کننده آسانسور با حداقل برجستگی 5/1 سانتی متر و قطر 2 سانتی متری حداکثر با ارتفاع 130 سانتی متر از کف آسانسور
 • عدم وجود اختلاف سطح بین کف راهرو با کف آسانسور

ورودی ها و راهرو ها

 • حداقل عرض 160 سانتی متری در ورودی ها
 • حداکثر آستانه درها 2 سانتی متر
 • حداقل عرض راهرو در ساختمانها 140 سانتی متر
 • غیر لغزنده بو دن کف راهرو ها ، سالن ها و ...

سرویس های بهداشتی

 • حداقل اندازه فضای سرویس های بهداشتی 150*170 سانتی متر در سرویس های بهداشتی
 • باز شدن درب سرویس های بهداشتی به سمت بیرون
 • پیش بینی ارتفاع 45 سانتی متری در کاسه توالت از کف
 • نصب دستگیره های کمکی در طرفین کاسه توالت
 • نصب شیرهای آب اهرمی
 • نصب دستشویی مناسب برای معلولان ویلچری با در نظر گرفتن حداقل عمق 45 سانتی متر بدون مانع زیر دستشویی
 • حداکثر ارتفاع 80 سانتی متر از کف جهت آویز حوله و جای صابونی
 • نصب علامت مخصوص جهت سرویس بهداشتی معلولین

مواردی که بستگی به نوع کاربری ساختمان قابل بررسی است

 • تعبیه حداقل 2 جایگاه جهت حضور معلولین در سالن اجتماعات و جلسات
 • پیش بینی حداکثر ارتفاع 105 سانتی متری در پیشخوان بانک ها ، باجه های پست ، فروشگاهها و باجه های فروش بلیط
 • پیش بینی ارتفاع حداکثر 85 سانتی متری جهت آبخوری در پارک ها و اماکن عمومی
 • نصب وسایل بازی جهت استفاده معلولین
 • وجود تلفن عمومی مناسب جهت استفاده معلولین ویلچری در سالن فرودگاه ، راه آهن ، بیمارستانها و ....

شرایط مطلوب مناسب سازی در وسائط نقلیه ( هواپیما ، قطار، اتوبوس ، تاکسی و ....)

v     تعبیه سطوح شیبدار جهت سوار شدن معلولین ویلچری در واگن های مسافربری در ایستگاه راه آهن

v     هم کف بودن سطح ورودی ارتفاع سکو ایستگاه اتوبوس با کف اتوبوس و یا تعبیه سطح شیبدار مناسب جهت سوار شدن معلولین ویلچر سوار به اتوبوس

v     پیش بینی فضای مناسب در داخل اتوبوس جهت جابجایی ویلچر معلولین

v     وجود وسایل حمل و نقل مناسب جهت ایاب و ذهاب معلولین ویلچری در ناوگان حمل ونقل شهری

 ( تاکسی های مجهز)

v     سایر موارد

شرایط مطلوب مناسب سازی در فضاهای شهری( میادین معابر خیابانها)

v                 عرض حداقل 120 سانتی متری در پیاده رو ها

v                 نصب موزائیک های سکه ای و برجسته در پیاده رو ها جهت عبور نابینایان به عرض حداقل 80 سانتی متر

v                 عدم وجود اختلاف سطح بین پل ارتباطی پیاده رو و سواره رو

v                 عدم وجود مانع در پیاده رو

v                 عدم وجود مانع و پوشش مناسب کف پیاده رو ها از مصالح سخت و غیر لغزنده

v                 پیش بینی پل ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو حداقل در هر 50 متر

v                 خط کشی قابل تشخیص جهت تردد معلولین خصوصا" نابینایان در محل عبور عابر پیاده

v                 عدم وجود جزیره های وسط خیابان در محل خط کشی عابر پیاده

v                 ارتباع حداقل 210 سانتی متر جهت پیش آمدگی ها مانند ( تابلو، علائم و سایه بان مغازه ها )

v                 غیر لغزنده بودن سطوح پل ارتباطی

v                 اختصاص بخشی از فضای پارکینگهای عمومی برای معلولین جسمی حرکتی

v                 نصب تلفن های عمومی و صندوق پست با حداکثر 100 سانتی متر ارتفاع

v                 سایر موارد