آرمان تحقق شهر بدون مانع

ضرورت مناسب سازی محیط برای مدیران آشکار نیست

کارشناس مناسب سازی بهزیستی کرمانشاه:

بهزیستی در انتظار ورود به کمیته چهارگانه مناسب سازی محیط است
کارشناس مناسب سازی بهزیستی استان کرمانشاه گفت: یکی از عمده ترین مشکلات، بحث مناسب سازی محیط برای جانبازان و معلولان ناآگاهی مسوولان و مسوولیت نپذیرفتن آنها در قبال این نیاز مهم جامعه هدف است.
داودیان درگفتگو باخبرنگار اجتماعی حیات در خصوص بحث مناسب سازی این استان اعلام کرد: در استان کرمانشاه نیز مطابق دستور بهزیستی کشور تیم های 3 نفره متشکل از نمایندگان بهزیستی، بنیاد شهید وامور ایثارگران و تشکل های غیر دولتی ساختار فیزیکی دستگاه های دولتی را به منظور تعیین اولویت ها و ضرورت های مناسب سازی شناسایی کردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر 293 اداره و سازمان به عنوان اولویت ها مناسب سازی کرمانشاه برای گام اول شناسایی شده است.
داودیان با ارایه عملکرد مناسب سازی استان  کرمانشاه در سال گذشته و 3 ماهه سال جاری ادامه داد: ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ویژه معلولین جسمی حرکتی و جانبازان به دستگاه های دولتی، تشکیل جلسات کمیسیون مناسب سازی به صورت ماهیانه، پیگیری تصمیمات اتخاذ شده، تعیین رابطین مناسب سازی در کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های تابعه به منظور اجرای هماهنگ اقدامات در این زمینه ودعوت از نماینده سازمان نظام مهندسی به منظور استفاده از پتانسیل های موجود در استان جهت اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی در ساخت و سازها از جمله فعالیت های بهزیستی در حوزه مناسب سازی به شمار می رود.
وی یکی از موانع این بحث را مسوولیت نپذیرفتن مسوولان و باور نداشتن ضرورت ها معرفی کرد و گفت: بهزیستی استان اهتمام خود را به منظور حساس سازی مسوولان ذیربط معطوف کرده است.
داوودیان با تاکید به ضرورت پیگیری امر مناسب سازی گفت: ورود بهزیستی به کمیته چهارگانه استان ها شامل نمایندگان مسکن و شهرسازی ، نظام مهندسی، دفتر فنی استانداری و شهرداری به عنوان یک عضو می تواند به جهت اعمال ضوابط در ساخت و سازهای جدید به امور مناسب سازی سرعت بخشد.
وی ادامه داد: تخصیص ندادن یک ردیف بودجه خاص به این بحث و نبود نظارت کافی در گلوگاه های نظارتی از جمله مسکن ، شهرسازی، شهرداری ، نظام مهندسی و دفتر فنی استانداری به عنوان متولیان امر مناسب سازی از مشکلات اجرایی نشدن این طرح در سطح جامعه هستند.
کارشناس مناسب سازی کرمانشاه تصریح کرد: تامین ضمانت اجرایی کافی خصوصا از طریق وزارتخانه ها و استانداری ها می تواند بیشتر از بهزیستی به تحقق پیدا کردن این امرکمک کند.
وی در پایان گفت: علی رغم تصریح قانون در خصوص انجام اقدامات توسط دستگاه های دولتی و غیر دولتی به جهت نبود ضمانت اجرایی قوی این امر دچار سکون شده است و امید داریم با توجه و نگاه ویژه سازمان بهزیستی کشور به این موضوع و پیگیری هماهنگ در سطح کشور زمینه اجرایی تر شدن ضوابط واستانداردهای مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی با هدف تسهیل در تردد معلولان و جانبازان برای حضور در عرصه های اجتماعلی، اقتصادی و فرهنگی محقق شود.