آرمان تحقق شهر بدون مانع

دستگاههای اجرایی باید مشارکت فعال در مناسب سازی داشته باشند

معاون استاندارایلام:
ایلام - معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: دستگاه های اجرایی استان باید مشارکت فعالی در مناسب سازی اماکن عمومی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، "رضا اخباری" روز پنجشنبه در نشست ستاد مناسب سازی ادارات و اماکن عمومی در محل سازمان بهزیستی ایلام افزود: اکنون 12درصد جمعیت این استان شامل معلولان،جانبازان و سالمندان برای تردد با مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: در این راستا باید اهتمام جدی برای مناسب سازی اماکن عمومی استان در راستای سهولت در تردد این قشر فراهم شود.
وی اضافه کرد: اگرچه اقدامتی در این زمینه انجام گرفته ولی در خور خدمت دهی به این قشر نبوده و باید شرایطی ایجاد شود که روحیه و توان این قشر جامعه حفظ شده و از توانائیهای خود استفاده لازم را بکنند.
اخباری بیان کرد: دبیرخانه این شورا باید فعال شده و گزارشهای لازم در خصوص عملکرد ادارات در زمینه مناسب سازی را به معاونت عمرانی ارجاع داده و در این راستا دستگاه ها موظف بر انجام تعهد خود هستند.
مدیر کل سازمان بهزیستی ایلام نیز در این نسشت گفت: اکنون 60هزار نفر از جمعیت این استان شامل معلولان، جانبازان، سالمندان، زنان باردار و کودکان برای تردد با مشکل مواجه هستند.
"صادق رستمی" افزود: بر اساس پیگیریهای انجام گرفته 249 فضای عمومی و دولتی با کاربری مختلف در استان برای مناسب سازی شناسایی و اولویت بندی نیز شده اند که از این تعداد 109واحد در مرکز استان هستند.
وی اضافه کرد: از این تعداد 30واحد برای آغاز عملیات مناسب سازی در سال جاری انتخاب شده است.
در این نشست شرکت کنندگان پیرامون بحث مناسب سازی اماکن عمومی استان با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
7171/633