آرمان تحقق شهر بدون مانع

اولین جلسه کمیته مناسب سازی شهر ایلام

صورتجلسه

با نام و یاد خداوند متعال

          پیرو دعوتنامه شماره 12313/13 مورخه3/6/87  سازمان بهزیستی استان ایلام جلسه کمیته مناسب سازی در روز یکشنبه مورخه 10/6/87 در محل سالن جلســات سازمــان بهزیستی بــا حضــور نمایندگــان تام الاختیارسازمانها ، نهادها و انجمن های عضو کار گروه راس ساعت 10 صبح برگزار گردید . در ابتدا دبیر جلسه ضمن عرض خیر مقدم و ارائه مقدمه ای در خصوص میزان معلولیت در جهان و ایران و تشریح قوانین موجود داخلی و بین المللی در رابطه با مناسب سازی محیط بمنظور فراهم نمودن زمینه برابر سازی فرصتها در جامعه اشاره نمودند .

         همچنین سرکار خانم نادری معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان از نمایندگان محترم کار گروه تقاضا نمود ند ضمن حضور فعال در جلسات، سازمان بهزیستی را در تحقق شعار جامعه بدون مانع یاری نمایند .

       در ادامه اعضاء محترم کارگروه با بیان نقطه نظرات خود و ارائه راهکارهای علمــی و با تأکیـــد بــــر برنامه ریزی در راستای حرکت پیوسته و مداوم بر شناسایی راهکارهای کم هزینه و قابل اجراء و اولویت بندی اماکن پرتردد معلولین و سالمندان جهت مناسب سازی وبهسازی اتفاق نظر داشته و با بررسی مصوبات جلسه مورخ 5/4/87 دبیرخانه ستاد هماهنگی و مناسب سازی استان مصوبات ذیل را به تصویب رساندند./هـ

ردیف

موضوع مصوب شده

مسئول پیگیری

زمان پیگیری

1

تعیین اولویت مراکز عمومی و دولتی پرتردد معلولین در سطح شهر ایلام

انجمن معلولین ضایعه نخاعی و جامعه معلولین ایلام

ارائه گزارش در جلسه بعد

2

صدور ابلاغ بازرسی و نظارت بر پروژه های در حال طراحی ، در دست اجرا و اماکن موجود برای کلیه اعضاء کارگروه توسط استانداری ایلام

دفتر فنی استانداری

در اسرع وقت

3

تعیین زمان برگزاری همایش یک روزه مناسب سازی در استان

دفتر فنی استانداری و سازمان بهزیستی

در اسرع وقت

4

پیگیری و تحقیق هزینه های همایش یک روزه مناسب سازی بر اساس قول مساعد آقای دکتر عاقبت بین در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی مورخه 5/4/87

دفتر فنی استانداری

در اسرع وقت

5

برگزاری جلسه فوق العاده کمیته فنی مناسب سازی جهت تسریع در برنامه ریزی

سازمان بهزیستی

25/6/87